κατασκευαστικα νεα

 

Μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας, και χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση, το σύστημα απλοποιεί την διαδικασία για την έκδοση της αδείας και ελέγχου. Το νέο, ηλεκτρονικό σύστημα θα δέχεται σε ηλεκτρονική μορφή από τους ενδιαφερόμενους την αίτηση οικοδομικής άδειας, καθώς και όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και μελέτες. 

Εντός του Δεκεμβρίου θα αρχίσει να λειτουργεί στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Αθηναίων το σύστημα ηλεκτρονικής έκδοσης οικοδομικών αδειών, ενώ θα ακολουθήσει η Θεσσαλονίκη, και ως το τέλος του 2014 το σύστημα θα λειτουργεί σε όλες τις υπηρεσίες δόμησης της χώρας.

Μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας, και χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση, το σύστημα απλοποιεί την διαδικασία για την έκδοση της αδείας και ελέγχου, ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται αρχείο για την Ταυτότητα του Κτιρίου. Η επιλογή του ελεγκτή δόμησης, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, θα διασφαλίσει διαφάνεια στη διαδικασία, αποκλείοντας αθέμιτες συναλλαγές του παρελθόντος, ενώ παράλληλα θα εξοικονομήσει χρόνο και χρήμα από τις υπηρεσίες.

Το σύστημα θα δέχεται σε ηλεκτρονική μορφή από τους ενδιαφερόμενους την αίτηση οικοδομικής άδειας, καθώς και όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και μελέτες. Η άδεια θα εκδίδεται μετά την διαπίστωση πληρότητας των μελετών.

Στη φάση αυτή, δεν προβλέπεται η δανειοδότηση βιομηχανικών και βιοτεχνικών κτηρίων από το ηλεκτρονικό σύστημα, για τα όποια κατά μέσο όρο απαιτούνται 6,5 χρόνια για την έκδοση οικοδομικών αδειών. Σημειώνεται πως τα μελή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ζητούν την άμεση ένταξη στο ηλεκτρονικό σύστημα και αυτών των κατασκευών.

Το ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών θα μπει σε δοκιμαστική λειτουργιά εντός των επόμενων εβδομάδων. Θα το διαχειρίζεται το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.